Студенський клуб “Капітан Кідд”


1           Координатор : Олег Немировський               

Мета студентського клубу: Об’єднання та активізація студентів економічного факультету, самореалізація та втілення ідей студентів у життя, спільне дозвілля та спрощене спілкування студентів, підвищення авторитету та популяризація факультету і університету.

Завдання:
– розробка та сприяння практичному впровадженню перспективних розробок студентів, з цією метою налагодження співпраці з відповідними науковими і навчальними закладами, організаціями, установами та службами, фахівцями з питань культури, економіки, інформаційних технологій та інших;
– виховання духовності і культури студентів, зростання у студентів соціальної активності та відповідальності за доручену справу;
– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
– сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Галерея